Právo na vašej strane

Overte si zadarmo, či máte nárok na odškodnenie pri zrušenom, alebo omeškanom lete

13.11.2019

AKTUALITY

Pri omeškanom, alebo zrušenom lete môžete mať nárok na finančnú kompenzáciu až 600 €. Výška úhrady je závislá na letovej vzdialenosti.

  • 250 €, keď je dĺžka letu menej ako 1500 km.
  • 400 €, keď je let v rozmedzí 1500 - 3500 km.
  • 600 €, keď je dĺžka letu viac ako 3500 km.

Aby ste na kompenzáciu za omeškaný, alebo zrušený let, ktorú stanovuje nariadenie EÚ mali nárok, musí váš let spĺňať určité podmienky.

  • Let musí meškať viac ako 3 hodiny.
  • Zrušený let - musí byť zrušený menej ako 14 dní pred odletom.
  • Let musí byť od leteckého dopravcu so sídlom na území EÚ, alebo odlietať z Európy.
  • Let nesmie byť omeškaný, alebo zrušený kvôli tzv. mimoriadnym okolnostiam.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že kvôli vyššie uvedeným výnimkám má na odškodnenie nárok len málokto, opak je však pravdou. Z našich skúseností môžeme povedať, že na kompenzáciu za komplikácie v leteckej doprave má na Slovenku nárok niekoľko desiatok tisíc cestujúcich ročne. Patríte medzi nich?

Overenie zdarma

Overte si u nás zadarmo, či máte nárok na odškodnenie, keď sa vám zruší, alebo omešká let. Stačí zadať prípad na posúdenie na našich webových stránkach a zdarma zistíme, či by vám letecká spoločnosť mala vyplatiť odškodnenie.

ZADAŤ PRÍPAD K POSÚDENIU ZADARMO