Právo na vašej strane

Technická porucha na lietadle nie je mimoriadnou okolnosťou

17.3.2017

AKTUALITY

Ak sa cestujúcemu let omešká o viac ako tri hodiny, letecké spoločnosti majú povinnosť vyplatiť odškodnenie. Meškanie však nesmie byť spôsobené mimoriadnou okolnosťou. Mimoriadna technická porucha na lietadle však medzi mimoriadne okolnosti nepatrí. Dopravcovia sa snažia zbaviť povinnosti platiť odškodnenie a za mimoriadnu okolnosť vydávajú aj technickú poruchu na lietadle.

Viac informácií nájdete v článku na Hlavnespravy.sk - Technická porucha na lietadle nie je mimoriadnou okolnosťou, cestujúci majú nárok na odškodnenie