Hlavné spravy: Koncept platby za právnika až na základe úspechu je stále populárnejší

No win, no fee. = Žiadna výhra, žiadna odmena. = Neplatiť za právnika, ak nedovedie prípad do úspešného konca.

Taký je princíp No win, no fee!

Za zrušený alebo omeškaný let majú cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu. Práve na tento typ odškodnenia je vhodné najať si právnika, ktorému nie je nutné platiť za jeho služby vopred, ale iba v prípade, keď dokáže získať finančnú kompenzáciu.

Koncept No win, no fee funguje tak, že klient odovzdá svoj prípad právnikovi, za jeho služby v priebehu riešenia nič neplatí. Až vo chvíli, keď je právnik úspešný a prípad úspešne vyrieši, mu patrí vopred dohodnutá provízia.

Jednou z firiem, ktorá na princípe no win, no fee funguje, je naša spoločnosť Vaše nároky.sk.

O našej spoločnosti a o koncepte NO WIN, NO FEE napísali článok aj Hlavne spravy. Prečítať si ho môžete tu Hlavne spravy.sk: Žiadna výhra, žiadna odmena. Koncept platby za právnika na základe úspechu je stále populárnejší

Späť na seznam
Novšie: Výpadok systému nie je mimoriadna okolnosť. Spoločnosť British Airways by mala cestujúcim vyplatiť odškodnenie
Staršie: Technická porucha na lietadle nie je mimoriadnou okolnosťou