Technická porucha na lietadle nie je mimoriadnou okolnosťou

Ak sa cestujúcemu let omešká o viac ako tri hodiny, letecké spoločnosti majú povinnosť vyplatiť odškodnenie. Meškanie však nesmie byť spôsobené mimoriadnou okolnosťou. Mimoriadna technická porucha na lietadle však medzi mimoriadne okolnosti nepatrí. Dopravcovia sa snažia zbaviť povinnosti platiť odškodnenie a za mimoriadnu okolnosť vydávajú aj technickú poruchu na lietadle.

Viac informácií nájdete v článku na Hlavnespravy.sk - Technická porucha na lietadle nie je mimoriadnou okolnosťou, cestujúci majú nárok na odškodnenie

Späť na seznam
Novšie: Hlavné spravy: Koncept platby za právnika až na základe úspechu je stále populárnejší
Staršie: Na čo sa letecké spoločnosti najčastejšie vyhovárajú?