Právo na vašej strane

Aká je vaša finančná odmena?

Našou jedinou odmenou je provízia zo získanej sumy, ktorá sa pohybuje v rozmedzí 5 – 25 %. Toto percento je stanovené pred podpisom zmluvy a je závislé od konkrétneho prípadu. Provízia nám náleží iba v prípade vyhraného sporu. Táto odmena slúži na pokrytie nákladov a rizík spojených s poskytnutím služby a primeraného zisku spoločnosti pre dlhodobý rozvoj poskytovaných služieb.

Pozrite si náš CENNÍK.