Právo na vašej strane

Kam bolo najviac oneskorených letov a aká bola najčastejšia výška odškodného za uplynulý rok?

18.12.2017

RADY A TIPY

V roku 2017 sa slovenskí cestujúci najčastejšie stretli s oneskorením letu do Egypta. Dôvody meškania boli rôzne, avšak často išlo o technickú poruchu na lietadle. Zrušených letov bolo značne menej ako oneskorených. Výška odškodnenia bola najčastejšie 400 €. Informácie vychádzajú z databázy našej spoločnosti Vaše nároky.sk.

Za uplynulý rok sa na našu spoločnosť obrátilo viac než 1700 cestujúcich.

Dôvody oneskorenia

Najčastejší známy dôvod meškanie bol v roku 2017 porucha na lietadle. V mnoho prípadoch sa však cestujúci dôvod oneskorenia letu vôbec nedozvedeli, alebo dostali neúplné informácie, ktoré boli väčšinou mimo realitu.

Výška odškodnenia

Najviac cestujúcich na Slovenku v roku 2017 získalo za oneskorený let odškodnenie 400 €, bolo ich cez 61 %.

  • 61 % – 400 €,
  • 28 % – 250 €,
  • 10 % – 600 €.

Cieľová destinácia oneskorenia letov

Od najčastejšej výšky odškodného 400 € sa odvíja fakt, že najviac letov či už oneskorených, alebo zrušených bolo mimo Európsku úniu. Na kompenzáciu 400 € má totiž nárok cestujúci, ktorého let bol dlhý 1 500 – 3 500 km. Až 17 % letov, ktoré boli oneskorené alebo zrušené a mali cieľovú destináciu Egypt.

Všeobecné informácie

Odškodnenie za oneskorený a zrušený let stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady a je záväzné pre všetky letecké spoločnosti z Európskej únie a pridružených štátov a všetky lety odlietajúce z Európy. Odškodnenie sa pohybuje od 250 do 600 € na osobu a výška odškodnenia je stanovená podľa letovej vzdialenosti.

Aby nárok na odškodnenie cestujúcim vznikol, musí byť oneskorený let oneskorený o viac ako 3 hodiny a zrušený let musí byť zrušený v posledných dvoch týždňoch pred odletom. Príčinou oneskorenia či zrušenia naviac nesmie byť tzv. mimoriadna okolnosť.

Ako získať odškodnenie ?

Leteli ste letom, ktorý mal viac než 3 hodiny meškanie? Nenechajte si uletieť až 600 €. Stačí vyplniť dotazník. Overte si zdarma, či máte nárok na odškodnenie.

Overiť let zdarma