Právo na vašej strane

Medzi mimoriadne okolnosti nepatrí technická porucha

21.3.2017

RADY A TIPY

Ak sa let omešká o viac ako tri hodiny a meškanie nebolo spôsobené mimoriadnou okolnosťou, majú letecké spoločnosti povinnosť vyplatiť cestujúcim odškodnenie, ktoré môže byť 250 – 600 €. Dopravcovia za mimoriadnu okolnosť často vydávajú aj technickú poruchu na lietadle, ktorá medzi mimoriadne okolnosti nepatrí.

Nárok na odškodnenie podľa nariadenia Európskej únie majú cestujúci, pokiaľ sa let omešká o viac ako 3 hodiny a zároveň odlieta z letiska v EÚ, alebo je operovaný európským dopravcom. Výnimku tvoria iba prípady, kde je meškanie spôsobené mimoriadnou okolnosťou.

Medzi mimoriadne okolnosti patrí:

• nepriaznivé počasie,

• nepokoje v cieľovej destinácii,

• štrajk zamestnancov letiska.

Dopravcovia často uvádzajú ako dôvod meškania aj mimoriadnu technickú poruchu, namiesto klasickej technickej poruchy. Snažia sa tým zmiasť cestujúcich a vyhnúť sa tak plateniu kompenzácie. Pokiaľ sa let omešká o viac ako 3 hodiny a dôvodom je technická porucha, majú cestující nárok na kompenzáciu.

Odškodnenie za omeškaný, alebo zrušený let je 250 – 600 € podľa letovej vzdialenosti. Cestujúci ju môžu vymáhať až dva roky spätne.

Mimoriadna technická porucha je relevantným vysvetlením meškania iba v prípade, ak bola zistená skrytá výrobná chyba ohrozujúca leteckú bezpečnosť, ktorá sa vzťahuje na celú flotilu lietadiel. Typickým príkladom je chybná súčiastka, ktorú výrobca namontoval do všetkých lietadiel.

Overte si zadarmo

Zrušenie alebo meškanie letu? Overte si u nás zadarmo, či máte nárok na odškodnenie. Stačí zadať prípad k nezáväznému posúdenie.

ZADAŤ PRIPAD NA POSÚDENIE ZADARMO